ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ -​ Terms and Conditions

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ សុភ័គ

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះចែងពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ គេហទំព័ររបស់ សុភ័គ មានអាសយដ្ឋាន https://sopheak.info/ ។

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ យើងសន្មត់ថាអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ កុំបន្តប្រើគេហទំព័រសុភ័គ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងទំព័រនេះ។

វាក្យសព្ទខាងក្រោមអនុវត្តចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាព និងការជូនដំណឹងអំពីការបដិសេធ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់៖ “អតិថិជន” “អ្នក” និង “របស់អ្នក” សំដៅលើអ្នក បុគ្គលដែលចូលនៅលើគេហទំព័រនេះ និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន។ “ក្រុមហ៊ុន” “ខ្លួនយើង” “យើង” “របស់យើង” និង “យើង” សំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ “ភាគី” “ភាគី” ឬ “យើង” សំដៅលើទាំងអតិថិជន និងខ្លួនយើង។ លក្ខខណ្ឌទាំងអស់សំដៅលើការផ្តល់ជូន ការទទួលយក និងការពិចារណាលើការទូទាត់ដែលចាំបាច់ ដើម្បីអនុវត្តដំណើរការនៃជំនួយរបស់យើងដល់អតិថិជនក្នុងលក្ខណៈសមស្របបំផុត សម្រាប់គោលបំណងច្បាស់លាស់នៃការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន ស្របតាម និងជាកម្មវត្ថុនៃច្បាប់របស់ប្រទេសហូឡង់។ ការប្រើប្រាស់វាក្យស័ព្ទខាងលើ ឬពាក្យផ្សេងទៀតនៅក្នុងឯកវចនៈ ពហុវចនៈ អក្សរធំ និង/ឬ គាត់ ឬពួកគេ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ដូច្នេះហើយជាការសំដៅទៅលើដូចគ្នា។

កញ្ចប់ទិន្នន័យខូឃី

យើងប្រើប្រាស់ខូឃី។ តាមរយៈ​ការ​ចូល​ប្រើប្រាស់សុភ័គ អ្នក​បាន​យល់ព្រម​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ខូឃី​ដោយ​យល់ព្រម​ជាមួយ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​របស់​សុភ័គ

គេហទំព័រអន្តរកម្មភាគច្រើនប្រើខូឃី ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងទាញយកព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចូលមើលនីមួយៗ។ ខូឃីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីបើកដំណើរការមុខងារនៃផ្នែកមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ដៃគូសហការ/ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនរបស់យើងក៏អាចប្រើខូឃីផងដែរ។

អាជ្ញាប័ណ្ណ

លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ សុភ័គរ និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់គ្រប់សម្ភារៈទាំងអស់នៅលើសុភ័គ។ កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ត្រូវបានបម្រុងទុក។ អ្នកអាចចូលប្រើវាពី សុភ័គ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងដែលបានកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

អ្នក​មិន​ត្រូវ៖

 • ផ្សាយឡើងវិញនូវសម្ភារៈពី សុភ័គ
 • លក់ ជួល ឬអនុអាជ្ញាប័ណ្ណសម្ភារៈពី សុភ័គ
 • ផលិតឡើងវិញ ចម្លង ឬចម្លងសម្ភារៈពី សុភ័គ
 • ផ្សាយឡើងវិញ ខ្លឹមសារពី សុភ័គ

កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​។

ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រនេះផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ហោះ និងផ្លាស់ប្តូរមតិ និងព័ត៌មាននៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃគេហទំព័រ។ សុភ័គ មិនត្រង កែសម្រួល បោះពុម្ព ឬពិនិត្យយោបល់មុនវត្តមានរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រនោះទេ។ មតិមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈ និងទស្សនៈរបស់ សុភ័គ ភ្នាក់ងារ និង/ឬសាខារបស់ខ្លួនឡើយ។ មតិ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ទស្សនៈ​និង​ទស្សនៈ​របស់​បុគ្គល​ដែល​បង្ហោះ​ទស្សនៈ​និង​យោបល់​របស់​ខ្លួន។ ក្នុងវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាននោះ សុភ័ក្ត្រនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបញ្ចេញមតិ ឬចំពោះការទទួលខុសត្រូវ ការខូចខាត ឬការចំណាយណាមួយដែលបង្កឡើង និង/ឬរងទុក្ខដោយសារការប្រើប្រាស់ និង/ឬការបង្ហោះ និង/ឬការបង្ហាញមតិលើគេហទំព័រនេះឡើយ។

សុភ័គ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យរាល់ការបញ្ចេញមតិ និងដកចេញនូវរាល់ការបញ្ចេញមតិដែលអាចចាត់ទុកថាមិនសមរម្យ ការប្រមាថ ឬបណ្តាលឱ្យមានការបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

អ្នកធានា និងតំណាងថា៖

 • អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​មតិ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​និង​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចាំបាច់​ទាំង​អស់​និង​ការ​យល់ព្រម​ដើម្បី​ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន​។
 • មតិយោបល់មិនរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយឡើយ រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ាតង់ ឬពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។
 • មតិយោបល់មិនមានផ្ទុកនូវសម្ភារៈដែលបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ប្រមាថ មើលងាយ មិនសមរម្យ ឬមិនស្របច្បាប់ ដែលជាការឈ្លានពានឯកជនភាព។
 • មតិយោបល់នឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទាមទារ ឬផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្ម ឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ឬសកម្មភាពដែលខុសច្បាប់នោះទេ។

នៅទីនេះ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមិនផ្តាច់មុខដល់សុភ័គ ដើម្បីប្រើប្រាស់ ផលិតឡើងវិញ កែសម្រួល និងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកដ៏ទៃប្រើប្រាស់ ផលិតឡើងវិញ និងកែសម្រួលមតិយោបល់របស់អ្នកក្នុងទម្រង់ ទ្រង់ទ្រាយ ឬឯកសាផ្សព្វផ្សាយណាមួយ។

តំណភ្ជាប់ទៅមាតិការបស់យើង

ស្ថាប័នខាងក្រោមអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនទេ៖

 • ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
 • ម៉ាស៊ីនស្វែងរក
 • ស្ថាប័នព័ត៌មាន
 • អ្នកចែកចាយបញ្ជីឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នានឹងពួកគេភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់អាជីវកម្មដែលបានរាយបញ្ជីផ្សេងទៀត។ និង
 • អាជីវកម្មដែលមានការទទួលស្គាល់ពេញប្រព័ន្ធ លើកលែងតែ ការស្វែងរកអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ ផ្សារទំនើបសប្បុរសធម៌ និងក្រុមរៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌ ដែលប្រហែលជាមិនមានតំណខ្ពស់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

អង្គការទាំងនេះអាចភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើង ទៅកាន់ការបោះពុម្ពផ្សាយ ឬព័ត៌មានគេហទំព័រផ្សេងទៀត ដរាបណាតំណភ្ជាប់៖ (ក) មិនមានលក្ខណៈបោកបញ្ឆោតណាមួយឡើយ។ (ខ) មិនក្លែងបន្លំការឧបត្ថម្ភ ការយល់ព្រម ឬការយល់ព្រមពីភាគីភ្ជាប់ និងផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មរបស់វាឡើយ។ និង (គ) សមនៅក្នុងបរិបទនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីភ្ជាប់។

យើងអាចពិចារណា និងអនុម័តសំណើរភ្ជាប់ផ្សេងទៀតពីប្រភេទនៃស្ថាប័នខាងក្រោម៖

 • ប្រភពព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ និង/ឬអាជីវកម្មដែលគេស្គាល់ជាទូទៅ
 • គេហទំព័រសហគមន៍ dot.com
 • សមាគម ឬក្រុមផ្សេងទៀតដែលតំណាងឱ្យអង្គការសប្បុរសធម៌
 • អ្នកចែកចាយបញ្ជីអនឡាញ
 • គេហទំព័រផ្តល់ការចូលប្រើ ឬភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត
 • គណនេយ្យ ច្បាប់ និងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់; និង
 • ស្ថាប័នអប់រំ និងសមាគមពាណិជ្ជកម្ម

យើង​នឹង​អនុម័ត​សំណើ​តំណ​ពី​អង្គការ​ទាំងនេះ ប្រសិនបើ​យើង​សម្រេច​ថា៖ (ក) តំណ​នេះ​នឹង​មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​មើល​ទៅ​មិន​អំណោយផល​ចំពោះ​ខ្លួន​យើង ឬ​ចំពោះ​អាជីវកម្ម​ដែល​ទទួល​ស្គាល់​របស់​យើង។ (ខ) អង្គការមិនមានកំណត់ត្រាអវិជ្ជមានណាមួយជាមួយយើងទេ។ (គ) អត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងពីការមើលឃើញនៃតំណភ្ជាប់ ប៉ះប៉ូវអវត្តមាននៃសុភ័គ។ និង (ឃ) តំណភ្ជាប់ស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃព័ត៌មានធនធានទូទៅ។

អង្គការទាំងនេះអាចភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើង ដរាបណាតំណភ្ជាប់៖ (ក) មិនមានលក្ខណៈបោកបញ្ឆោតឡើយ។ (ខ) មិនក្លែងបន្លំការឧបត្ថម្ភ ការយល់ព្រម ឬការយល់ព្រមពីភាគីដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឡើយ។ និង (c) សមនៅក្នុងបរិបទនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីភ្ជាប់។

ប្រសិនបើអ្នកជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលបានរាយក្នុងកថាខណ្ឌទី 2 ខាងលើ ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងមកយើងដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់សុភ័គ។ សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក ឈ្មោះស្ថាប័នរបស់អ្នក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ព្រមទាំង URL នៃគេហទំព័ររបស់អ្នក បញ្ជី URLs ណាមួយដែលអ្នកមានបំណងភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង និងបញ្ជី URLs នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលអ្នកចង់បាន ភ្ជាប់។ រង់ចាំ 2-3 សប្តាហ៍សម្រាប់ការឆ្លើយតប។

ស្ថាប័នដែលបានអនុម័តអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងដូចខាងក្រោម៖

 • តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើង; ឬ
 • ដោយប្រើឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងធនធានឯកសណ្ឋានត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ; ឬ
 • តាមរយៈការប្រើប្រាស់ការពិពណ៌នាផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័ររបស់យើងដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅវាសមហេតុផលនៅក្នុងបរិបទ និងទម្រង់នៃមាតិកានៅលើគេហទំព័ររបស់ភាគីដែលភ្ជាប់។

គ្មានការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញារបស់សុភ័គ ឬស្នាដៃសិល្បៈផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការភ្ជាប់អវត្តមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជសញ្ញានោះទេ។

អាយហ្វ្រេម

បើគ្មានការយល់ព្រមជាមុន និងការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទេ អ្នកមិនអាចបង្កើតស៊ុមជុំវិញគេហទំព័ររបស់យើង ដែលផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញ ឬរូបរាងរបស់គេហទំព័ររបស់យើងតាមរបៀបណាមួយឡើយ។

ទំនួលខុសត្រូវមាតិកា

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារណាមួយដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមដើម្បីការពារ ពួកយើងប្រឆាំងនឹងការទាមទារទាំងអស់ដែលកើនឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។ គ្មានតំណភ្ជាប់ដែលត្រូវបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រណាមួយដែលអាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាការប្រមាថ អាសអាភាស ឬឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬដែលរំលោភបំពាន បើមិនដូច្នេះទេ រាប់ថាបំពាន ឬតស៊ូមតិការរំលោភបំពាន ឬការរំលោភសិទ្ធិភាគីទីបីណាមួយ។

ឯកជនភាពរបស់អ្នក

សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាព

ការរក្សាសិទ្ធិ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឱ្យអ្នកលុបតំណភ្ជាប់ទាំងអស់ ឬតំណជាក់លាក់ណាមួយទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកយល់ព្រមលុបតំណភ្ជាប់ទាំងអស់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងភ្លាមៗតាមការស្នើសុំ។ យើង​ក៏​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ហើយតំណភ្ជាប់​គោលការណ៍​របស់វានៅ​ពេល​ណា​ក៏​បាន។ ដោយបន្តភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមនឹងចងភ្ជាប់ និងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនៃការភ្ជាប់ទាំងនេះ។

ការដកតំណចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នករកឃើញតំណភ្ជាប់ណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលបំពានដោយហេតុផលណាមួយ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដោយសេរី និងជូនដំណឹងដល់យើងគ្រប់ពេល។ យើង​នឹង​ពិចារណា​សំណើ​ដើម្បី​លុប​តំណ ប៉ុន្តែ​យើង​មិន​មាន​កាតព្វកិច្ច​ចំពោះ ឬ​ដូច្នេះ ឬ​ឆ្លើយតប​ទៅ​អ្នក​ដោយ​ផ្ទាល់​ទេ។

យើងមិនធានាថាព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រឹមត្រូវទេ យើងមិនធានានូវភាពពេញលេញ ឬភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាឡើយ។ យើងក៏មិនសន្យាថានឹងធានាថាគេហទំព័រនេះនៅតែមាន ឬថាសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានរក្សាទុកបន្ទាន់សម័យទេ។

ការមិនទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន យើងដកតំណាង ការធានា និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់យើង និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ គ្មាន​អ្វី​នៅ​ក្នុង​ការ​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នេះ​នឹង៖

 • កំណត់ ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង ឬរបស់អ្នកចំពោះការស្លាប់ ឬរបួសផ្ទាល់ខ្លួន។
 • កំណត់ ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង ឬរបស់អ្នកចំពោះការក្លែងបន្លំ ឬការក្លែងបន្លំការបកស្រាយមិនត្រឹមត្រូវ។
 • កំណត់ណាមួយនៃការខាតបង់របស់យើង ឬរបស់អ្នកនៅក្នុងវិធីណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។ ឬ
 • មិនរាប់បញ្ចូលរាល់ការខាតបង់របស់យើង ឬរបស់អ្នក ដែលអាចមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

ដែនកំណត់ និងការហាមឃាត់នៃការទទួលខុសត្រូវដែលបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកនេះ និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការមិនទទួលខុសត្រូវនេះ៖ (a) ជាកម្មវត្ថុនៃកថាខណ្ឌមុន; និង (ខ) គ្រប់គ្រងរាល់ការខាបង់ដែលកើតឡើងក្រោមការការមិនទទួលខុសត្រូវ រួមទាំងការខាតបង់ដែលកើតឡើងក្នុងកិច្ចសន្យា ការរំលោភបំពាន និងចំពោះការបំពានកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់។

ដរាបណាគេហទំព័រ និងព័ត៌មាន និងសេវាកម្មនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយឡើយ។

Terms and Conditions

Welcome to Sopheak!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of Sopheak’s Website, located at https://sopheak.info/.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use Sopheak if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice, and all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person who logs on to this website and is compliant with the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance, and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of the provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization, and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to the same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing Sopheak, you agreed to use cookies in agreement with Sopheak’s Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, Sopheak and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on Sopheak. All intellectual property rights are reserved. You may access this from Sopheak for your own personal use subject to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from Sopheak
 • Sell, rent, or sub-license material from Sopheak
 • Reproduce, duplicate or copy material from Sopheak
 • Redistribute content from Sopheak

This Agreement shall begin on the date hereof. 

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. Sopheak does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of Sopheak, its agents, and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who posts their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, Sopheak shall not be liable for the Comments or for any liability, damages, or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

Sopheak reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive, or causes a breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent, or trademark of any third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent, or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant Sopheak a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats, or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • System-wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications, or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement, or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law, and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of Sopheak; (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement, or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to Sopheak. Please include your name, your organization name, and contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of Sopheak’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be held responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that are rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene, or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third-party rights.

Your Privacy

Please read Privacy Policy

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve of immediately removing all links to our Website upon request. We also reserve the right to amend these terms and conditions and its linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us at any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties, and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort, and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

សុភ័គ យើងសូមបង្ហាញអ្នកនូវការជូនដំណឹង និងព័ត៌មានថ្មីៗ
Dismiss
Allow Notifications