អាជីព៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈើ (Wood Scientist)

1 សេចក្ដីណែនាំ
2 តម្លៃស្នូល
3 ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
4 ប្រាក់បៀវត្សរ៍
5 សេចក្តីយោង
សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្ដីណែនាំ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកបច្ចេកវិជ្ជាឈើ ជំនាញបំប្លែងឈើទៅជាផលិតផលឈើ ដែលជាដំណើរការដែលប្រើថាមពលតិចតួចបំផុត។ ហើយឈើគឺជាធនធានដែលអាចកកើតឡើងវិញបាន។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈើអាចធ្វើការនៅក្នុងការផលិត ទីផ្សារ សេវាកម្មបច្ចេកទេស ឬការស្រាវជ្រាវ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកបច្ចេកវិជ្ជាឈើក្នុងផលិតកម្មអាចធ្វើការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ឬកែច្នៃផលិតផល ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម វិស្វកម្ម ឬការគ្រប់គ្រង។ អ្នកដែលធ្វើទីផ្សារអាចធ្វើការផ្នែកលក់ ការគ្រប់គ្រងគណនី ការគ្រប់គ្រងការលក់រាយ ការវិភាគស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ឬការគ្រប់គ្រងទីផ្សារផលិតផល។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកបច្ចេកទេសឈើនៅក្នុងមុខតំណែងសេវាកម្មបច្ចេកទេសធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគីមី ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីន ក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផលឈើ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងមន្ទីរពិសោធន៍ ផ្នែកសេវាកម្មបន្ថែមរបស់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ឬសមាគមឧស្សាហកម្មដែលជួលពួកគេ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកបច្ចេកទេសឈើអាចជាអ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផលឈើធំៗ សាកលវិទ្យាល័យ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ សមាគម ឬទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ ឬមន្ទីរពិសោធន៍។

សេចក្ដីណែនាំ
តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូលនៃអាជីពជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈើ មានដូចជា៖

មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍សម្រាប់បុគ្គលិកវិទ្យាសាស្ត្រឈើកម្រិតបឋមទេ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វករត្រូវតែទទួលបានសញ្ញាបត្រ និងបញ្ចប់កម្មសិក្សា ឬទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើការងារផ្សេងទៀត។

  • តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនចម្បងសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះគឺសមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងបានល្អ។
  • សមត្ថភាពក្នុងការយល់ និងប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងអាជីពនេះ ក៏ដូចជាការចង់ដឹងចង់ឃើញ និងការតស៊ូក្នុងទម្លាប់ការងាររបស់អ្នក។
  • ជាចុងក្រោយ ការចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាឈើ និងការអភិរក្សគឺជាការបូកបន្ថែម។ កម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះគួរតែយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន ព្រោះថាឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេមានទំនាក់ទំនងលើការអភិរក្ស និងការប្រើប្រាស់ឈើឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាធនធានដែលអាចកកើតឡើងវិញបាន។
តម្លៃស្នូល
ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈើ អ្នកត្រូវការបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាឈើ (ជួនកាលគេហៅថាផលិតផលព្រៃឈើ ឬការប្រើប្រាស់ឈើ)។ នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា រូបវិទ្យា គណិតវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ច កាយវិភាគសាស្ត្រឈើ រចនាសម្ព័ន្ធឈើ ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម ការផលិតផលិតផល ការរចនាឈើ ស្ថិតិ ទីផ្សារ និងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ ការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកបច្ចេកទេសឈើទាំងអស់។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានទាមទារសម្រាប់មុខតំណែងស្រាវជ្រាវ។

នៅវិទ្យាល័យ យកមុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា គីមីវិទ្យា រូបវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក សូមចូលរៀនវគ្គទាំងការនិយាយ និងភាសាអង់គ្លេស។

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
ប្រាក់បៀវត្សរ៍

ប្រាក់បៀវត្សរ៍

មិនទាន់មានទិន្នន័យទេ

ប្រាក់បៀវត្សរ៍
សេចក្តីយោង

សេចក្តីយោង

  1. https://www.fdacs.gov/Education/Preparing-for-Careers-in-Agriculture/Career-Descriptions
  2. https://firsthand.co/professions/wood-science-and-technology-workers/requirements

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *