អាជីព៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដី(Soil Scientist)

1 សេចក្ដីណែនាំ
2 តម្លៃស្នូល
3 ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
4 ប្រាក់បៀវត្សរ៍
5 សេចក្តីយោង
សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្ដីណែនាំ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដីធ្វើផែនទី និងចាត់ថ្នាក់ដី។ ពួកគេធ្វើការស្រាវជ្រាវលើការរិចរិលដី ឬការរលួយ ឬលើចលនានៃសារធាតុដូចជាសារធាតុចិញ្ចឹម និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតាមរយៈទម្រង់ដី។ ពេលខ្លះពួកគេកំណត់បញ្ហាដូចជាសើម និងសំណឹកដែលកំណត់ការប្រើប្រាស់ដី។ ជារឿយៗពួកគេសរសេរការពិពណ៌នាអំពីដី និងរៀបចំព័ត៌មានអំពីដី។

សាកលវិទ្យាល័យ ឧស្សាហកម្មឯកជន ទីភ្នាក់ងារ USDA ក្រុមហ៊ុនគីមី ក្រុមហ៊ុនប្រេង និងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាទាំងអស់ជួលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដី។

សេចក្ដីណែនាំ
តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូលនៃអាជីពជា មានដូចជា៖

គុណសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដីរួមមាន

  • ការអនុវត្តជាក់ស្តែង
  • ធ្វើការបានល្អក្នុងក្រុម និងជាបុគ្គល
  • ការវិភាគ
  • មានជំនាញទំនាក់ទំនង
  • ការសរសេរ
  • ចេះរៀបផែនការ និងការរៀបចំយ៉ាងរឹងមាំ
  • និងការដោះស្រាយបញ្ហា
តម្លៃស្នូល
ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដី អ្នកត្រូវការសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដី ឬជីវវិទ្យា រូបវិទ្យា ឬវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីដែលពាក់ព័ន្ធ។ មនុស្សដែលក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដីជាធម្មតាចូលចិត្តសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ ជាពិសេសរូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ភូគព្ភវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន និងជីវវិទ្យា។

នៅវិទ្យាល័យ រៀនវគ្គសិក្សាត្រៀមចូលមហាវិទ្យាល័យ លើមុខវិជ្ជា រូបវិទ្យា ជីវវិទ្យា គណិតវិទ្យា និងគីមីវិទ្យា។ វគ្គសិក្សាទំនាក់ទំនងក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរ។ ចូលរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផែនដី វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន ឬភូគព្ភសាស្ត្រ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានផ្តល់ជូន។ ព្យាយាមដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងនៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះ។

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
ប្រាក់បៀវត្សរ៍

ប្រាក់បៀវត្សរ៍

មិនទាន់មានទិន្នន័យទេ

ប្រាក់បៀវត្សរ៍
សេចក្តីយោង

សេចក្តីយោង

  1. https://www.fdacs.gov/Education/Preparing-for-Careers-in-Agriculture/Career-Descriptions
  2. https://agexplorer.ffa.org/career/soil-scientist

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

សុភ័គ យើងសូមបង្ហាញអ្នកនូវការជូនដំណឹង និងព័ត៌មានថ្មីៗ
Dismiss
Allow Notifications