អាជីព៖ អ្នកជំនាញខាងជាតិពុល (Toxicologist)

1 សេចក្ដីណែនាំ
2 តម្លៃស្នូល
3 ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
4 ប្រាក់បៀវត្សរ៍
5 សេចក្តីយោង
សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្ដីណែនាំ

អ្នកឯកទេសខាងជាតិពុលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស សត្វ និងបរិស្ថាន។ ពួកគេប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងបរិស្ថានដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយ ឬគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីទាំងនេះ។

មហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងឧស្សាហកម្មនានា ជួលអ្នកពិសពុល។ អ្នកជំនាញខាងជាតិពុលដែលធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងបង្រៀន។ អ្នកដែលធ្វើការឱ្យរដ្ឋាភិបាល ឬឧស្សាហកម្មត្រូវប្រាកដថាសារធាតុគីមីដែលយើងប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ពេទ្យសត្វដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកជាតិពុល ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ពិនិត្យសុខភាពសត្វ ខណៈដែលគ្រូពេទ្យ និងឱសថការីដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកជាតិពុល ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមនុស្ស ឬមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជាតិពុល។

សេចក្ដីណែនាំ
តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូលនៃអាជីពជាអ្នកជំនាញខាងជាតិពុល មានដូចជា៖

  • គំនិតឡូជីខលនិងឯករាជ្យ
  • ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត
  • ជំនាញទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផ្ទាល់មាត់ល្អ
  • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាក្រុមបានល្អ
តម្លៃស្នូល
ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ដើម្បីធ្វើជាអ្នកជំនាញខាងជាតិពុល អ្នកត្រូវការការសិក្សាយ៉ាងតិចពីរឆ្នាំ លើសពីបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ ឬសញ្ញាបត្រវេជ្ជសាស្ត្រ (DVM ឬ MD)។ អ្នកឯកទេសខាងជាតិពុលភាគច្រើនមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត។ អ្នកខ្លះទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា ឬវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន។ អ្នកផ្សេងទៀតបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកពេទ្យសត្វ ឱសថមនុស្ស ឬឱសថស្ថាន។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកជាតិពុល រួមមានវគ្គសិក្សាផ្នែកឱសថសាស្ត្រ ជីវគីមីវិទ្យា គីមីវិទ្យាវិភាគ និងវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន ព្រមទាំងសារធាតុពុលផងដែរ។

នៅវិទ្យាល័យ អ្នកគួរតែរៀនជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ដូចគ្នានេះផងដែរ អ្នកគួរតែអភិវឌ្ឍជំនាញសរសេរ ទំនាក់ទំនង និងកុំព្យូទ័រឱ្យរឹងមាំ។

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
ប្រាក់បៀវត្សរ៍

ប្រាក់បៀវត្សរ៍

មិនទាន់មានទិន្នន័យទេ

ប្រាក់បៀវត្សរ៍
សេចក្តីយោង

សេចក្តីយោង

  1. https://www.fdacs.gov/Education/Preparing-for-Careers-in-Agriculture/Career-Descriptions
  2. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/toxicologist-job-description

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

សុភ័គ យើងសូមបង្ហាញអ្នកនូវការជូនដំណឹង និងព័ត៌មានថ្មីៗ
Dismiss
Allow Notifications