អាជីព៖ បណ្ណារក្សសាលា (School Librarian)

1 សេចក្ដីណែនាំ
2 តម្លៃស្នូល
3 ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
4 ប្រាក់បៀវត្សរ៍
5 សេចក្តីយោង
សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្ដីណែនាំ

បណ្ណារក្សសាលាមានឱកាសបញ្ជូនក្តីស្រឡាញ់ការអានដល់សិស្សគ្រប់វ័យ។ បណ្ណារក្សសាលាក៏បង្រៀនសិស្សនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ និងធនធានរបស់វាផងដែរ។ ជារឿយៗ បណ្ណារក្សទាំងនេះសហការជាមួយគ្រូ ដើម្បីជួយពួកគេស្វែងរកសម្ភារៈ និងធនធានចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់។

សេចក្ដីណែនាំ
តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូលនៃអាជីពជាបណ្ណារក្សសាលា មានដូចជា៖

  • បណ្ណារក្សសាលាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងស្រឡាញ់សៀវភៅ និងចូលចិត្តបំផុសគំនិតកុមារឱ្យអាន។ ពួកគេត្រូវតែមានជំនាញទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយគួរតែអាចធ្វើការបានល្អជាមួយអ្នកដទៃ។ អាស្រ័យលើសាលា និងថវិកា បណ្ណារក្សសាលាអាចធ្វើការពេញម៉ោងស្រដៀងនឹងគ្រូបង្រៀន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សាលារៀនខ្លះអាចមានបណ្ណារក្សសាលាក្រៅម៉ោង។
តម្លៃស្នូល
ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

តម្រូវការជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការក្លាយជាបណ្ណារក្សសាលាគឺត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រ និងឆ្លងកាត់ការប្រឡងបណ្ណារក្សដែលតម្រូវតាមស្រុកណាមួយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សាលាស្រុកជាច្រើនទាមទារសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត និងវិញ្ញាបនបត្របង្រៀនផងដែរ។ ពេលខ្លះ បណ្ណារក្សសាលាអាចតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ជាគ្រូបង្រៀន មុននឹងអាចក្លាយជាបណ្ណារក្សដែលមានការបញ្ជាក់។

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ រដ្ឋមួយចំនួនអាចត្រូវការសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត ខណៈដែលរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រូវការតែការបញ្ជាក់ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្លាយជាបណ្ណារក្សសាលាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកអាចទាក់ទងនាយកដ្ឋានអប់រំរដ្ឋរបស់អ្នកសម្រាប់តម្រូវការជាក់លាក់។ បណ្ណារក្សដែលមានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នឹងមានជម្រើសកាន់តែច្រើនទាក់ទងនឹងជម្រើសសម្រាប់ការងារជាមួយបណ្ណាល័យប្រភេទផ្សេងទៀត។ បណ្ណារក្សសាលាជាច្រើនទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យ។

អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យ (MLS)
អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យ (MLS) គឺជាកម្មវិធីសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាទូទៅសម្រាប់ការបន្តអាជីពជាបណ្ណារក្សសាលា។ អ្នកដែលមានគម្រោងធ្វើការជាបណ្ណារក្សសាលានឹងត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាកម្មវិធីដែលបានជ្រើសរើសរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសមាគមបណ្ណាល័យអាមេរិក (ALA)។ ការបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធី ALA ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ គឺជាតម្រូវការនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើការជាបណ្ណារក្សសាលា។ ថ្នាក់កម្មវិធីថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជាធម្មតានឹងរួមបញ្ចូលវគ្គសិក្សាក្នុងការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ អក្សរសិល្ប៍កុមារ និងបច្ចេកវិទ្យាសិក្សា។

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
ប្រាក់បៀវត្សរ៍

ប្រាក់បៀវត្សរ៍

មិនទាន់មានទិន្នន័យទេ

ប្រាក់បៀវត្សរ៍
សេចក្តីយោង

សេចក្តីយោង

  1. https://www.teacher.org/career/school-librarian/

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *