អាជីព៖ គ្រូពេទ្យរោគរុក្ខជាតិ (Plant Pathologist)

1 សេចក្ដីណែនាំ
2 តម្លៃស្នូល
3 ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
4 ប្រាក់បៀវត្សរ៍
5 សេចក្តីយោង
សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្ដីណែនាំ

អ្នកជំនាញខាងជំងឺរុក្ខជាតិដោះស្រាយជាមួយនឹងរោគសញ្ញា មូលហេតុ ការខូចខាត ការរីករាលដាល និងការគ្រប់គ្រងជំងឺរុក្ខជាតិ។ ពួកគេអាចមានជំនាញក្នុង ផ្សិតវិទ្យា(mycology), បាក់តេរីវិទ្យា (bacteriology), រោគវិទ្យា(virology), សរីរវិទ្យា(physiology), ពន្ធុវិទ្យា (genetic), ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុល និងកោសិកា (molecular and cellular biology), រោគរាតត្បាត(epidemiology), ជីវបច្ចេកវិទ្យា,(biotechnology), ឬ ជីវគីមីវិទ្យា(biochemistry)។ ពួកគេសិក្សាពីដំណើរការជំងឺ និងរកមើលការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រ គីមី ឬវប្បធម៌សម្រាប់ជំងឺនៃរុក្ខជាតិដែលយើងប្រើសម្រាប់អាហារ និងជាតិសរសៃ។

គ្រូពេទ្យរោគរុក្ខជាតិ គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ គ្រូបង្រៀន និងអ្នកបច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវ។ អ្នកខ្លះធ្វើការជាគ្រូពេទ្យរោគរុក្ខជាតិ ជាមួយសេវាសហករណ៍បន្ថែម។ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក និងសេវាកម្មព្រៃឈើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួលគ្រូពេទ្យរោគរុក្ខជាតិជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកបច្ចេកទេស។ គ្រូពេទ្យរោគរុក្ខជាតិក៏ត្រូវបានជួលដោយក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតផលិតផលគ្រប់គ្រងគីមី និងជីវសាស្រ្ត ក្រុមហ៊ុនដែលណែនាំពូជថ្មីនៃរុក្ខជាតិធន់នឹងសត្វល្អិត និងក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងជំងឺ។

សេចក្ដីណែនាំ
តម្លៃស្នូល

តម្លៃស្នូល

ចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាពរួមមាន៖ 

ជំនួយ​ការ​ផ្នែក​រដ្ឋបាល៖

 • ចំណេះដឹងអំពីគោលការណ៍ និងបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល រួមទាំង អង្គការ
 • ការធ្វើផែនការ បុគ្គលិក ការបណ្តុះបណ្តាល ថវិកា និងការរាយការណ៍។ ចំណេះដឹងអំពីផែនការសារពើពន្ធ ថវិកា និងការគ្រប់គ្រង។

ឯកទេស៖

 • ចំនេះដឹងនៃបញ្ហាប្រតិបត្តិការ និងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីឯកទេស។
 • ចំណេះដឹងអំពីកម្មវិធីពិសេសដែលបានកំណត់។

ជំនួយការរដ្ឋបាល និងអ្នកជំនាញ៖

 • ចំណេះដឹងអំពីវិធីសាស្រ្តនៃការរៀបចំផែនការ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី។
 • ចំណេះដឹងអំពីច្បាប់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ និងដំណើរការនីតិប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការងារ។
 • ចំណេះដឹងអំពីគោលការណ៍ និងការអនុវត្ត និងបច្ចេកទេសនៃរោគរុក្ខជាតិ និងរុក្ខជាតិ ចំណេះដឹងអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណរុក្ខជាតិ និងគោលការណ៍ទូទៅនៃជំងឺ និងការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិ។

សរីរវិទ្យា៖

 • ចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺនៅក្នុងរុក្ខជាតិ និងដើមឈើ។ ចំណេះដឹងអំពីជំងឺរុក្ខជាតិដែលឆ្លង និងឆ្លងដោយសត្វល្អិត និង nematodes និងផលប៉ះពាល់នៃប្រភេទនេះ។

ជំងឺ៖

 • ចំណេះដឹងអំពីទំនាក់ទំនងជំងឺរុក្ខជាតិទៅនឹងកសិកម្ម និងសុខភាពមនុស្ស។
 • សមត្ថភាពក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរុក្ខជាតិ និងសត្វល្អិត និងជំងឺរុក្ខជាតិ។
 • សមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តការងាររបស់មន្ទីរពិសោធន៍ជំងឺរុក្ខជាតិ។
 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរុក្ខជាតិនៅក្នុងវាលនិងមន្ទីរពិសោធន៍។ សមត្ថភាពក្នុងការវិភាគបញ្ហាគ្រប់គ្រងជំងឺរុក្ខជាតិ និងកំណត់ដំណើរការសមស្រប។
 • សមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្ត និងបកស្រាយការធ្វើតេស្ត និងការវិភាគលើរុក្ខជាតិ គ្រាប់ពូជ និងគំរូរុក្ខសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត។
 • សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដល់អ្នកដទៃលើប្រធានបទទាក់ទងនឹងការងារ។
 • សមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់សក្ខីកម្មអ្នកជំនាញនៅឯសវនាការ។
 • សមត្ថភាពក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រា រៀបចំរបាយការណ៍ និងធ្វើការឆ្លើយឆ្លងដែលទាក់ទងនឹងការងារ។
 • សមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃដោយពាក្យសំដីនិងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
 • សមត្ថភាពក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងសាធារណៈអំណោយផល។
តម្លៃស្នូល
ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស

ដើម្បីក្លាយជាគ្រូពេទ្យរោគរុក្ខជាតិ អ្នកត្រូវការបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្រ្ត (បើអាច យករុក្ខជាតិ និងតម្រង់ទិស) និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកជំងឺរុក្ខជាតិ។ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ អ្នកត្រូវការសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកជំងឺរុក្ខជាតិ ឬមុខវិជ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធ។

នៅវិទ្យាល័យ ត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា គីមីវិទ្យា រូបវិទ្យា គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។

ចំណេះដឹងតម្រង់ទិស
ប្រាក់បៀវត្សរ៍

ប្រាក់បៀវត្សរ៍

មិនទាន់មានទិន្នន័យទេ

ប្រាក់បៀវត្សរ៍
សេចក្តីយោង

សេចក្តីយោង

 1. https://www.fdacs.gov/Education/Preparing-for-Careers-in-Agriculture/Career-Descriptions
 2. https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mdcs/JOBSPECS/P/PlantPathologistSpecialist.pdf

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *