វីដេអូអាជីវកម្ម៖ ផលិតផល១លក់ដាច់ដោយសារអ្វី?

មុននឹងរើសមុខរបរគួរប្រឹក្សានឹងខ្ញុំសិន ​ជួបខ្ញុំក្នុងវគ្គខ្លីសហគ្រិនឆ្នើម
ភ្នំពេញ 26 វិច្ឆកា 2022 1pm-5pm, នៅកូរ៉េ​២២មករា​ 9am-5pm ចុះឈ្មោះតាមតេទ្បក្រាម +85581688228 សូមចូលក្នុងគ្រុប https://t.me/samkosalchannel

ប្រភព

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

អាហារទាំង១០ សម្រាប់សុខភាពភ្នែក

ភ្នែកគឺជាសរីរាង្គសំខាន់។ បញ្ហានៅក្នុងភ្នែកកាត់បន្ថយគុណភាពជីវិតយ៉ាងខ្លាំង។ ដើម្បីសុខភាពភ្នែករបស់អ្នក ការទទួលទានអាហារបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែទាំភ្នែកអ្នក។ ខាងក្រោមជាអាហារល្អៗសំរាប់ភ្នែក៖

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *