វីដេអូហិរញ្ញវត្ថុ៖ Episodes 210: លុយ​ និង​ សកលភាវូបនីយកម្មក្នុងសតវត្សទី១៧មានប្រទេសតូចមួយដែលបានបង្កេីតប្រព័ន្ធរកសុីប្រភេទថ្មីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់មនុស្សក្នុងការរកលុយ
ហេីយប្រព័ន្ធនេះមួយពិភពលោកយេីងបានប្រេីប្រាស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ

ប្រភព

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

  1. ឆ្នាំនេះមិនដឹងយ៉ាងមិចយ៉ាងម៉ាទេ​ ខ្ញុំដាក់ចូលជាង40kហេីយតែមិនទាន់រួចទេ😂😂តែក៏មិនខកចិត្តដែរព្រោះចូលចិត្ត

  2. ពិតហើយ ឣោយ បាន រស់សុខសាន សុខភាព លួ ទៅ វា ពិសេស ណាស់ ពេល របប ខែួរ (កហម ខែួរ បន់(សន់ សំុតែរស់ សំុតែបាយ មួយចំឣែត តែបាន បាយ ឆែួត ហើយទាមទា ចង់មាន មនុស្ស លោភលន់ ណាស់ ភ្លេច ពី ពេល ឣត់ (ក

  3. ឣូនកំុ គិតពីឣួករិះគន់ខែួរ មួយ ភាគ ជាមនុស្ស រមិល គុណ មានះ នយាយ មិន ដឹង ខុស (តូវ ឣត់គិត ពី បាន (បយោជន៏ ទេ គិត ពី កាប់ចាក់ គួា ជេរ បែកហួរ ឣាសឣាភាស តាម F-B ថា ជា ឣួក ពូកែ

  4. ឣរគុណ Kannitha ដែល បាន (សាវ(ជាវ ឣស់ពេលវេលា ហើយ ទាល់តែមាន បចេូក ទេស ខាង រាវរក យើង តែង តែ ស៌ែរ ឣោយ (គួសសារមក ពី ឣត់ពេល មើល តែ ឣាចធ្វើ ការ ផ្ទះ ឬ បើកឡាន បើក Kannitha Channel មួយ វគ័ទៅ មួយវគ័

  5. ធារីមានសញ្ជាតិពីរខ្មែបូក+អាមេរិចមិនអាចមកកូនូវខ្មែរបានទេតែបើកូនូវអាមេរិចបាន(ប្រជាថបតេយ្យនូវខ្មែរខុសពីអាមេរិច។

សុភ័គ យើងសូមបង្ហាញអ្នកនូវការជូនដំណឹង និងព័ត៌មានថ្មីៗ
Dismiss
Allow Notifications