វីដេអូវិទ្យាសាស្ត្រ៖ Episode 47: ហេតុអ្វីត្រូវធ្វេីការប្រកួតប្រជែងនូវអ្វីដែលយេីងធ្លាប់ជឿហេតុអ្វីមនុស្សយេីងត្រូវចេះធ្វេីការប្រកួតប្រជែងរាល់អ្វីទាំងអស់ដែលយេីងធ្លាប់ជឿ

មនុស្សយេីងទាំងអស់គឺត្រូវចេះធ្វេីការប្រកួតប្រជែងជានិច្ចទៅលេីរឿងអ្វីដែលយេីងគិតថាត្រូវ​ គិតថាវាពិត​ ព្រោះពេលខ្លះអ្វីដែលយេីងគិតជឿថាវាត្រូវតែការពិតមិនដូចដែលយេីងធ្លាប់ជឿនោះទេ

ប្រភព

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

  1. ខ្ញុំមិនយល់សួរអ្នុកគ្រុូបែជាអ្នុកគ្រុូថាជឿមិនជឿស្រុេចតែលោកអ្្នកទៅវិញហេតុដូចធ្នុោះអញ្ចុឹង?ព្រុោះខ្ញុំអវិជ្ជុាបានសួរនិងណា។