វីដេអូភូគុព្ភនយោបាយ៖ Episode 272: គ្រឿងអាវុធនេះផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្សុី​ និងអ៊ុយក្រែន

គ្រឿងអាវុធនេះផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្សុី​ និងអ៊ុយក្រែន
វីដេអូនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មី

ប្រភព

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

  1. ជាតិសាសន៍ណាក៏ចង់បានសុខសប្បាយ មានសុភមង្គល ជួបជុំគ្រួសាររបស់គេដែរ,ហេតុអ្វីបានជាមានមេដឹកនាំកំពូលប្រទេសខ្លះបែរជាបង្កើតសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីគេ,បណ្ដាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេ,រងទុក្ខវេទនា វិនាសព្រាត់ប្រាសដូចនេះទៅវិញព្រះអើយ!

  2. យើង មិន កាន់ជើង(បទេសណាទេ ? តែគិត មើល បើ ចិន, យួន, ថៃឡង៏ , មក វាយ យក (បទេស ខែួរ តើខែួរ យល់ យ៉ាងណារ ? ឣូកណា ឈួានពាន គេ ចង់បានទឹកដីគេ

  3. នៅ ខែួរឣួកមាន មើលងាយ ខែួរដូចគួា តិះដៀល ឣួកបំរើ ធ្វើ បាបឣោយ សុីបាយ តែសំណល់ ពីគេ ដូចលោក សុខទូច រិះគន់ ពីឣសមេរិក (បកាន់ ពូជសាសន៏ ខែួរ នឹង ខែួរ (បកាន់ ពូជសាសន៏ លោក សុខទូច មិន ដោះ(សាយ បើឣាមេរិក (បកាន់ពូជសាសន៏ ដូច Kanitha ធ្វើ ឣីបាន តាមចំណេះ យើង មានកំុឣោយ តែ ខុស វិនយ័ (បទេសគេ

  4. អ្នកនាងកន្ថានិយាយសើតតែថឿងត្រិមង៎ថ៌រញវទាំងអស់ថ៌រឿងថបបគុមនិស្ដនិងរបបសេថរីខុសគ្នាត្រង់ថារបបគុមុយនិស្ដផ្សាយពណ៏ដមានកុហកបោកប្រាស់ឯរបបសេរីវិញផ្សាយព័ណដមានពិង៎តដូចឆ្នេះហើយប្រទេសគុមនិស្ដ និងប្រទេសសេថររីខុសគ្នាឆ្ងាយណាសបាត

  5. អាពូទីនវាជាជនផ្ដាច់ការតាំងពីវាជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់កាហ្សេបេមកម៉្លេះ គួុរតែចាប់វាកាត់ទោសព្យួុរកទើបល្អ