អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

  1. ល្ងង់ណាស់ព្ញគេថាចឹង ស្អីៗឡើងថ្លៃនៅអឺរុប អាមេមរិកមកពីរុស្សីតើចឹងគៀបគេបែដាច់ខ្យល់គ្រប់គ្នាចឹងងាប់អាចក់អាចែមដើរតាមហ្នឹងហ្មង វេទ នាដល់ឯងទៀតនោះរបស់មានហើយវាមិនឲ្យឯងទិញប្រើទៀតខ្លាចវាទ្រាំទិញអាថ្លៃដូចវាចឹងទៅខ្លាចវាធាក់ណឹង

  2. អ្នកបាននិយាយកាន់ជើងអាមេរិករហូតពិព្រោះបានរស់នៅប្រទេសអាមេរិកសម័យកាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះមិនស្មើភាពគ្នាទេ។

  3. ពួកកុម្មុនីស្តផ្តាច់ការវាមិនសូវគិតពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ!