អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

  1. អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទៅលើ ប៉ូទីន ដូចធ្វើទៅលើ សាដាំហ៌ូសេន នៅអុីរ៉ាក់កាលមុុនចឹង ទើបសង្គ្រាមនៅ អូយក្រែន អាចបញ្ចប់់បាន

  2. ប្រវត្តិសាស្រ្តសម័យឥលូវមិនដែលមានសង្គ្រាមធំបែបហ្នឹងទេ ទេីបមិនមានបាត់បង់ទាហានច្រេីនបែបនេះ

  3. បើគិតតាមការអួុតអាងរបស់លោកខាងអាមេរិចនិយមនោះអ៊ុយក្រែនពិតជាឈ្នះ ប៉ុន្តែពួុកគេភូតភរទេ អ៊ុយក្រែនគ្នាជិតដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់អីឡូវនវទៅហើយ