វីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រ៖ Episode 43: ហេតុហេតុអ្វីប្រទេស Singapore ជោគជ័យខ្លាំងហេតុផល៣យ៉ាងដែលធ្វេីឲ្យប្រទេស Singapore ជោគជ័យខ្លាំង
ទី១:​ លោក Lee Kuan Yew ជាមេដឹកនាំមុនដំបូងគេបង្អស់របស់ Singapore

ទី២:​ រដ្ឋាភិបាលរបស់ Singapore មានច្បាប់ល្អ

ទី៣:​ ប្រទេស Singapore មានពន្ធទាប

ប្រភព

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

ការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

  1. ប្រទេសឥណ្ឌានឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតធ្លាប់បានអង្លេសគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែមិនរីកចម្រើនខ្លាំងដល់ប្រទេសសុីងហ្គាពួរសោះ ក្រនៅតែក្រឬអាចថាមកពីប្រទេសសុីងហ្គាពួជាប្រទេសមិនមានស្តេចដែលប្រើតែអំណាចរបស់ខ្លួនទើបមិនរីកចម្រើន

  2. Singapore has very super smart brain leader Lee Quin Qu, he turn Singapore into one of the richest country in the world,they also have scientist, biologist, chemists, researcher, engineer, environmentalists, technologist, economists,they build Singapore.They build electric tools and machine to make work easy, read lots of books subjects like world history plant and animals insects science biology chemistry researcher engineer technology.They has great science and technology, they study trees plants and animals insects rock dirt ocean fruit vegetables environment air gases water and other things on Earth.

  3. អត្ថកថាបរិបូណ៌ដោយន័យច្រើនយ៉ាង។ល។មតិឬគំនិតពិចារណាបាទបងប្អូនខ្មែរ៚។៚ស្ធាុៗៗ.្ដោ្យថ្រ្លា៎្ជះ៚។៚🙏🙏🙏☝️👌😍💐💐💐💐💐👪🧘🧘🧘🧘🧘